User login

Czech-English dictionary (lite*) Czech-English dictionary (lite*) v1.0

Free

You've got English-Czech and Czech-English dictionaries in your pocket without being connected to the Internet. Instant search of entered word.
Requirements: web connection during the first base customisation, 10 Mb free on SD memory card.

  • Lite version: more than 60.000 words of each language
  • Full version: more than 500.000 words, idioms and collocations of each language

Anglo-český, česko-anglický "kapesní" slovník bez připojení na Internet. Okamžité hledání překladaného slova.
Požadavky: připijení k sitě při prvním nastavení databázy, 10 MB na pamětově kartě SD

  • Verze lite: více než 60.000 slov každeho jazyka
  • Celková verze má: více než 500.000 slov, slovesných vzorů, sousloví každeho jazyka

Application

Parental rating: 
Not rated
Default language: 
English
Supported languages: 
Czech
Screenshots: 
Czech-English dictionary (lite*)
Czech-English dictionary (lite*)

Requirements

Minimum Android version: 
Android 1.6
Minimum screen width: 
240 dpx
Requires features: 
Screen portrait, Touchscreen
Requires permissions: 
Internet, Read external storage, Write external storage

Discussions on Czech-English dictionary (lite*)

There are no comments yet.
Syndicate content

Reviews of Czech-English dictionary (lite*)

Great app, would highly recommend it!

Syndicate content