User login

Czech-Russian dictionary (lite*) Czech-Russian dictionary (lite*) v1.0

Free

Русско-чешский и чешско-русский словарь у вас в кармане без подключения к Интернет. Мгновенный поиск вводимого слова.
Требования: подключение к сети при первой настройке базы, 16 Мб на карте памяти SD.

  • Версия lite: более 75.000 слов чешского языка, более 85.000 слов русского языка.
  • Полная версия: более 250.000 слов, словоформ и словосочетаний каждого языка.

You've got Russian-Czech and Czech-Russian dictionaries in your pocket without being connected to the Internet. Instant search of entered word.
Requirements: web connection during the first base customisation, 16 Mb free on SD memory card.

  • Lite version: more than 75.000 words of Czech, more than 85.000 words of Russian.
  • Full version: more than 250.000 words, idioms and collocations of each language.

Rusko-český, česko-ruský "kapesní" slovník bez připojení na Internet. Okamžité hledání překladaného slova.
Požadavky: připijení k sitě při prvním nastavení databázy, 16 MB na pamětově kartě SD

  • Verze lite: více než 75.000 slov českého jazyka, více než 85.000 slov ruského jazyka
  • Celková verze má: více než 250.000 slov, slovesných vzorů, sousloví každeho jazyka

Application

Parental rating: 
Not rated
Default language: 
English
Supported languages: 
Czech, Russian
Screenshots: 
Czech-Russian dictionary (lite*)
Czech-Russian dictionary (lite*)

Requirements

Minimum Android version: 
Android 1.6
Minimum screen width: 
240 dpx
Requires features: 
Screen portrait, Touchscreen
Requires permissions: 
Internet, Read external storage, Write external storage

Discussions on Czech-Russian dictionary (lite*)

There are no comments yet.
Syndicate content

Reviews of Czech-Russian dictionary (lite*)

There are no reviews yet.
Syndicate content