User login

EateryManager EateryManager v1.0

Free

Sản phẩm này được tạo ra nhằm mục đích hỗ trợ cho việc tìm kiếm các quán ăn ở Sài Gòn được thuận tiện hơn trên thiết bị di động Android. Ứng dụng tập trung phần hiển thị và tra cứu quán ăn , bookmarks của người dùng người dùng có quyền gợi ý quán ăn,bình luận quán ăn. Đặc biệt có chức năng tìm đường đi từ vị trí đang đứng đến đúng vị trí Quán ăn cần tìm. Thiết nghĩ đây là 1 phần rất bổ ích cho những ai không rành về đường đi hay ít thông tin về quán ăn Sài Gòn

Application

Parental rating: 
Everyone (age 6 and over)
Default language: 
Vietnamese (Vietnam)
Trial version: 
No
"In-App" billing: 
No
With advertisements: 
No
License
Terms And Conditions/Copyright: 

Sản phẩm này của Sinh viên Trần Thị Huệ, ĐHSP HCM

Screenshots: 
EateryManager
EateryManager
EateryManager
EateryManager
EateryManager
EateryManager

Requirements

Requires Google Play and/or account: 
No
Requires third-party libraries: 
No
Requires 'rooted' device: 
No
Target Android version: 
Android 2.3.3
Minimum Android version: 
Android 2.2
Minimum screen width: 
240 dpx
Requires features: 
Location, Location gps, Location network, Touchscreen
Requires permissions: 
Access coarse location, Access fine location, Internet
Requires libraries: 
Android maps

Discussions on EateryManager

There are no comments yet.
Syndicate content

Reviews of EateryManager

Great app, would highly recommend it!

Syndicate content