Connexion utilisateur

Lịch Việt Lịch Việt v1.4.6

Free

Lunar Calendar for Vietnamese

Ứng dụng đơn giản dùng để xem lịch dùng cho người Việt (Âm lịch).

Chức năng:
* Xem theo ngày
* Xem theo tháng
* Widget ngày/tháng
* Chọn ngày Âm - Dương
* Thêm sự kiện (tích hợp với Calendar có sẵn của hệ thống)

Phiên bản 1.4.6:
* Hỗ trợ các điện thoại QVGA (240x320)
* Cập nhật thông tin ngày lành tháng tốt 2011
* Sửa các lỗi liên quan đến widget
* Cải tiến chức năng vuốt xem ngày/tháng

Application

Parental rating: 
Not rated
Default language: 
English
Screenshots: 
Lịch Việt
Lịch Việt
Lịch Việt
Lịch Việt

Requirements

Minimum Android version: 
Android 1.6
Minimum screen width: 
240 dpx
Requires features: 
Screen portrait, Touchscreen
Requires permissions: 
Read calendar, Write calendar

Discussions on Lịch Việt

There are no comments yet.
Syndiquer le contenu

Reviews of Lịch Việt

There are no reviews yet.
Syndiquer le contenu