bpmtri's account

Connexion utilisateur

bpmtri's applications

Lịch Việt Lịch Việt v1.4.6

Lunar Calendar for Vietnamese

Ứng dụng đơn giản dùng để xem lịch dùng cho người Việt.

Chức năng:
* Xem theo ngày
* Xem theo tháng
* Widget ngày/tháng
* Chọn ngày Âm - Dương
* Thêm sự kiện (tích hợp với Calendar có sẵn của hệ thống)

Syndiquer le contenu